De nuchtere kijk van Goeree-Overflakkee

Senior beleidsadviseur maatschappelijke ontwikkelingen bij de gemeente Goeree-Overflakkee Meis Broeders is een van de bedenkers van de campagne Laten we nuchter blijven. Dit onderdeel van de al...

Profielfoto van Stijn Rouweler
4 weken geleden
Uit voorzorg

Met Voorzorgcirkels geeft initiatiefnemer Henk Geene in een modern jasje invulling aan het naoberschap dat in Nederland -afhankelijk van waar je woonde- gemeengoed was voordat de individualisering...

Profielfoto van Stijn Rouweler
1 maand geleden
Transformeren doe je zo

Het Ministerie van VWS publiceerde recent een bundel met kennis voor de praktijk, die enerzijds een afsluiting vormt van de JZOJP-fase en die anderzijds de basis vormt voor het effectief aanpakken...

Profielfoto van Stijn Rouweler
2 maanden geleden
De disbalans tussen huisarts en sociaal werker

De eerste lijn maakt steeds meer gebruik van aanbod in het sociaal domein. Maar in de ogen van Pieter Hilhorst is die samenwerking nog te dun. “Gezien de uitdagingen in de komende decennia waar...

Profielfoto van Stijn Rouweler
3 maanden geleden
Geestelijke verzorging thuis voorziet duidelijk in behoefte

De subsidieregeling Geestelijke Verzorging Thuis heeft ervoor gezorgd dat mensen in de thuissituatie vaker een beroep zijn gaan doen op deze ondersteuning. Dit onderstreept de waarde ervan in de...

Profielfoto van Stijn Rouweler
3 maanden geleden
Inzet familievertrouwenspersonen voor naasten buiten de verplichte ggz mogelijk maken

In de verplichte ggz hebben familie en naasten wettelijk recht op een familievertrouwenspersoon. Die denkt mee met naaste én hulpverlening en geeft informatie en advies. De inzet daarvan zou ook...

Profielfoto van Stijn Rouweler
3 maanden geleden
Voorbij de betutteling: gemeenschappen en opbouwwerkers de ruimte geven

In het recent verschenen essay Eerst het samen leven, dan de gezondheidszorg bekritiseert Piet-Hein Peeters de zorgakkoorden (Integraal Zorgakkoord, Gezond en Actief Leven Akkoord en Wonen, Zorg...

Profielfoto van Stijn Rouweler
3 maanden geleden
Denken over een nieuw gezondheidssysteem

Op basis van 45 jaar werkervaring in de zorg en voor gemeenten komt Henk Handlogten tot een stelsel van vijf integrale innovatiegebieden die er gezamenlijk toe leiden dat ons huidige zorgstelsel...

Profielfoto van Stijn Rouweler
4 maanden geleden
“De jeugdgezondheidszorg ontbreekt in de visie Eerstelijnszorg 2030”

Ron Boumans en Manon Arts zijn voorzitter en vicevoorzitter van Actiz Jeugd en respectievelijk directeur/bestuurder van Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Zuid-Holland West en Jong JGZ in Zuid-Holland...

Profielfoto van Stijn Rouweler
4 maanden geleden
Landelijk meldpunt versterkt kennis over zorgwekkend gedrag

Wie getuige is van een ernstig ongeval, brand of diefstal, kan terecht bij 112. Wie kampt met zelfmoordgedachten en daarover wil praten, heeft 113 tot zijn beschikking. Voor overlast of niet acute...

Profielfoto van Stijn Rouweler
4 maanden geleden