Over dit platform

In het sociaal domein wordt dagelijks gewerkt aan een nog betere aanpak. Vanuit praktijk, beleid en onderzoek. Het doel is om nóg betere hulp te kunnen bieden aan mensen die dat nodig hebben. 1Sociaaldomein.nl verbindt jou met andere professionals in het sociaal domein. Ongeacht bij welke organisatie je in dienst bent, welke functie je hebt of in welke regio je werkt. Door het delen van ervaring en kennis versterken we samen het sociaal domein.

 

Hoe is 1Sociaaldomein.nl ontstaan?
Het idee voor 1Sociaaldomein.nl is ontstaan door talloze gesprekken en brainstorms met diverse professionals in het veld: uitvoerend professionals, leidinggevenden, gemeenteambtenaren, onderzoekers en adviseurs. Daaruit bleek dat er behoefte is aan verbinding, het kunnen delen van goede voorbeelden en gerichte antwoorden op uiteenlopende vragen.

Voor wie is het platform bedoeld?
Het platform 1Sociaaldomein is bedoeld voor zorg-, welzijns- en ggz-professionals, waaronder eerstelijns zorgverleners, jongerenwerkers, verpleegkundigen, coördinatoren, programmamanagers, (beleids-)adviseurs, maar ook onderwijskundigen en iedereen die werkzaam is als professional in het sociaal domein, niet uitgesloten vrijwillige hulpverleners en mantelzorgers.

Wat is de essentie van dit platform?
Door de transitie en transformatie is het nog belangrijker geworden dat de diverse werkvelden elkaar weten te vinden en van elkaar leren. En omdat het sociaal domein zo in ontwikkeling is, is het essentieel dat professionals uit zowel praktijk, beleid en onderzoek elkaar helpen met het beantwoorden van vragen en nieuwe inzichten met elkaar delen. 

Wat is het model? Kunnen professionals van onze organisatie zomaar gebruik maken van dit platform?
Professionals kunnen het platform altijd kosteloos blijven gebruiken. Professionals volgen Channels, verrijken hun vakkennis en staan in verbinding met diverse collega’s in het veld. Neem als voorbeeld het Channel Associatie Wijkteams, het Channel Jongerenwerk, of het Channel Positieve Gezondheid. Een Channel is een netwerk, een sub-community met werkgroepen/ projectgroepen.

Organisaties kunnen een Channel starten voor profilering en/of betere samenwerking met (regionale) partners. Wilt u weten welke mogelijkheden een Channel voor uw organisatie kan bieden? Stuur een mailtje naar contact@1Sociaaldomein.nl.

Wat is de toegevoegde waarde van 1Sociaaldomein.nl naast alle websites die er al zijn?
1Sociaaldomein.nl staat voor ontschotten van de domeinen zorg, welzijn, ggz en legt de verbinding tussen werkvelden praktijk, beleid en onderzoek. Een platform waarop professionals direct met elkaar in verbinding staan – ongeacht functie, organisatie of regio.. 

Hoe wordt de kwaliteit van de antwoorden gewaarborgd?
De antwoorden die worden gegeven op het platform worden door de vraagsteller zelf gewaardeerd als al dan niet ‘nuttig’. De antwoorden kunnen worden gegeven door een sociaal werker, gemeentelijke beleidsmedewerker, teamleider of expert bij een kennisinstituut of andere bij het sociaal domein betrokken professionals.  

Staat het antwoord op jouw vraag er niet bij?
Mail ons gerust op contact@1Sociaaldomein.nl!