Welke vaardigheden heeft een groepswerker in de 24-uurszorg / residentiele zorg nodig om goede zorg te bieden?

Help mee met het finetunen van een praktijkprofiel dat deze vaardigheden, kennis en activiteiten beschrijft.

Wie kent goede voorbeelden van specialistische jeugdhulp als vrij toegankelijke algemene voorziening?

Voor een gemeente in Zuid-Holland werk ik mee aan een inkooptraject waarbij de specialistische jeugdhulp naar voren wordt gehaald - onder andere door deze vrij toegankelijk te maken. Hier is in de afgelopen jaren enige ervaring op gedaan. Professionals zijn tevreden over het gemak waar mee kan worden...

Welke juridische vragen leven er op dit moment over samenwerken tussen zorgaanbieders onderling en met en sociaal domein?

Van samenwerking wordt veel verwacht in zorg en sociaal domein. Veel organisaties zijn druk doende om samenwerking vorm te geven om de ambities in het Integraal Zorg Akkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord waar te maken. Jb Lorenz en Meer Kennis organiseren masterclasses op het thema samenwerking en...

Wie werkt aan positieve gezondheid in een buurt of wijk, samen met buurtbewoners en samen met partners in de wijk? Wie (her)kent dat en wil ervaringen delen?

In het verleden leerden we dat positieve ervaringen elders, enorm stimulerend kunnen werken voor actieve bewoners en professionals. Dat zagen we bijvoorbeeld terug bij de aanpak van het Sterrenburgpark (aanleg natuurlijke speelplek, ontmoeting bevorderen, bewegen en spelen stimuleren, voorzieningen...

Herken jij dat het huidige aanbod niet aansluit voor mensen met een LVB (en ook mensen met autisme), om hen te begeleiden naar een gezonde leefstijl?

In het wijkteam komt de vraag naar meer begeleiding in een traject of ondersteuning. Bijvoorbeeld ter voorbereiding op of na een gastric bijpassoperatie. Het gaat met name over mensen met LVB of  met autisme  die vanwege gezondheidsredenen moeten afvallen. Het huidige aanbod sluit vaak niet goed aan...

Uit onderzoek blijkt dat er bij professionals met name behoefte bestaat vaardigheden te ontwikkelen om organisatie-overstijgende samenwerkingsverbanden te organiseren en te managen. Herken jij dit?

Hoe houd jij alle ontwikkelingen bij in en rondom het sociaal domein? Dat is de centrale vraag van ons recente onderzoek naar hoe mensen die werken in en rondom het sociaal domein hun vakkennis vergroten in deze tijd waarin de grootste transformatie sinds decennia zich voltrekt.

We zien in de...

Hoe regelen jullie de financiën van een jeugdige bewoner in een instelling vanuit een Jeugdwet pakket?

Ik probeer inzicht te krijgen in het regelen van financiën voor een bewoner 16 jaar wonend in een instelling (BW) vanuit een JW (Jeugdwet) pakket. Zijn er financiele tegemoetkomingen beschikbaar voor deze bewoner? Bijstand wordt volgens mij niet toegekend aan 16 jaar. Studiefinanciering is momenteel nog...

Hoe houd jij alle ontwikkelingen bij in en rondom het sociaal domein?

Hoe houd jij alle ontwikkelingen bij in en rondom het sociaal domein?

Er is meer dan genoeg te doen in het sociaal domein waar het credo is “doen wat werkt”. Maar hoe weet je wat werkt? En hoe blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? De decentralisaties in 2015 hebben ontzettend veel in...

Waar en wanneer loop jij als professional tegen de grens van jeugdhulpplicht aan?

De rapportage van de werkgroep financiële beheersbaarheid jeugdstelsel beschrijft het haarscherp: afbakening van jeugdhulp is een must om te komen tot een houdbaar stelsel van jeugdhulp. In de #podcast met Rene Peters (https://lnkd.in/dKhd7xa) vertel ik er ook over: wanneer we de jeugdhulp oprekken...

Voel jij je competent genoeg om preventief te werken? Krijg jij daar als professional wel de ruimte voor?

Iedereen heeft de mond vol van preventie. Voorkomen van problemen, vroegsignalering, terugdringen van jeugdzorggebruik: zomaar wat termen die genoemd worden in diverse onderzoeken waaruit blijkt dat er nog onvoldoende preventief gewerkt wordt. Uit een peiling van Movisie (mei 2020) onder 212 gemeenten,...